top of page

Od malička hledám odpověď na svoji otázku:

Jak žít správně?

V mládí jsem slyšela v reklamě na topení Solak: Co děláme, děláme správně. A já toužila být jako Solak. O co moudřejší byl můj bratr, když mi na to řekl: "No ségra, tak to se z toho leda zblázníš."  

Moje přání - žít správně - se vyvíjí. Od touhy po dokonalosti a hledání odpovědí u autorit, k odvaze žít opravdově a autenticky.

A také k odvaze hledat správná pravidla pro sebe v sobě. Desítky let studií, poznávání a výcviků podpořily důvěru více ve vlastní kompetence, než jen hledání odpovědí zevně. A to je dle mého cesta, která nikdy není u konce. 

 

Při výchově jsem svému malému synkovi kdysi říkávala: Když někdy v životě budeš potřebovat odpověď, hledej ji u svého rozumu a svého srdce.
Ale ani pro mě to nebylo vždy snadné. 


Vystudovala jsem medicínu, ale tento jednosměrný pohled pro mě nebyl úplný. Proto jsem dalších 20 let procházela různými psychoterapeutickými výcviky a vzděláním. Ale pořád mi část chyběla. Proto mě nadchla možnost pracovat nejen s tělem medicínsky a myslí psychoterapeuticky, ale i přímo přes tělo

s nervovou soustavou, s energií, která nás ovlivňuje z podvědomí. 

Miluji, když místo chemické pomoci mohu pracovat nejen s myslí, pochopením, ale také jemnými a příjemnými možnostmi Somatic Experiencing vytvářet klid a bezpečí, ve kterém se naše moudré tělo samo uvolňuje z křeče, mizí napětí, bolesti, poruchy spánku, tělo může použít své moudré schopnosti a vracet se zpět ke svému zdraví.

IMG_9629up.jpg

Kdo jsem?

Jsem lékařka, psychoterapeutka s dlouhodobým

výcvikem a lety supervizí. Mojí vášní je psychoterapie

a psychosomatika.

Stavím na zodpovědnosti, komplexních hlubokých znalostech medicíny, psychoterapie a práce s tělem. A právě to
mě baví - při práci s klientem v jeho prospěch využít všechny své dovednosti. 

 

Absolvovala jsem 4 letý integrativní sebezkušenostní výcvik

u PHDr.Jitky Lakomé CSc se supervizí profesora Stanislava Kratochvíla. Nyní dokončuji 3 letý výcvik v Somatic Experiencing v Rakousku a zároveň jsem zařazena k lékařské atestaci z psychosomatiky. 

Jednou ze zkušenosti, která mě posouvá k většímu pochopení v životě, je i péče o handicapovaného autistického syna. Pečovatele handicapovaných ráda podporuji v cestě žít naplněný život. Moje vlastní zkušenosti a empatie jsou důležitou součástí mé práce. Nabízím komplexní pomoc pro člověka a jeho zdraví.

 

Studia a odborné

výcviky:

 • Vystudovala jsem Lékařskou fakultu UP v Olomouci.

 • Atestaci z Všeobecného lékařství jsem složila v roce 2000 s nejvyšším hodnocením. Pracuji také jako lékař školitel. Mám Ministerstvem zdravotnictví udělenou akreditaci k zajištění předatestační přípravy v oboru Všeobecné praktické lékařství.

 • 1999 roční studium homeopatie

 • V letech 2001-2004 jsem absolvovala Psychoterapeutický výcvik. Výcvikový program byl akreditován MŠMT ČR, vedený PhDr. Jitkou Lakomou CSc., supervizor Prof. PhDr Stanislav Kratochvíl, CSc. Trvale pokračuji ve studiu formou supervizí pod vedením supervizorky PhDr. Jitky Lakomé CSc.

 • Roční výcvik u Moa Doris

 • Bowenova tlaková terapie

 • Práce se sny MUDr. Jan Kubánek

 • 2012 - 2016 jednotlivé kurzy a krátkodobé výcviky Práce s tělem, práce s jizvou 

 • od r. 2010 individuální hodiny a supervize u Mgr. et Mgr. Ladislava Müllera (doposud cca 500 hod.)

 • V r. 2021 dokončení tříletého studia Somatic Experiencing v Rakouské PROGES Akademii

 • Momentálně jsem zařazena k lékařské atestaci z psychosomatiky

 • Jsem členkou České asociace pro psychoterapii

Přednášková činnost:

Přednášková činnost pro studenty a kolegy. Moje téma je komunikace a práce s autisty v ordinaci. 

Proběhlé přednášky:

 • březen a září 2016: Kurz pro lékaře

 • září 2017: Celostátní konference posudkových lékařů v Litomyšli,

 • od října 2017 po současnost: Pravidelné roční přednášky studentům 5. ročníku Stomatologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 

 • 24. ledna 2018: Přednáškový večer Spolku lékařů Litomyšl ČLS J. E. Purkyně Pozvánka pro lékaře, 

 • 5.4.2019 Psychosomatika v ordinaci lékaře a fyzioterapeuta)

bottom of page