Přednášková činnost pro studenty a kolegy. Moje téma je komunikace a práce s autisty v ordinaci. 

Proběhlé přednášky:

  • březen a září 2016: Kurz pro lékaře

  • září 2017: Celostátní konference posudkových lékařů v Litomyšli,

  • od října 2017 po současnost: Pravidelné roční přednášky studentům 5. ročníku Stomatologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 

  • 24. ledna 2018: Přednáškový večer Spolku lékařů Litomyšl ČLS J. E. Purkyně Pozvánka pro lékaře, 

  • 5.4.2019 Psychosomatika v ordinaci lékaře a fyzioterapeuta)